Przetarg OSM ROKITNIANKA

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „ROKITNIANKA” w Szczekocinach

Podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 grudnia 2021r o godz. 9 w siedzibie Spółdzielni w Szczekocinach przy ul. Mleczarskiej 1, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem będzie zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Bonowice (obok głównego zakładu OSM ROKITNIANKA), nr działki 1617/2, numer księgi wieczystej CZ1M/00113828/7, o powierzchni 1,4413 ha, powierzchnia hali (budynek po piekarni) 1354 metry kwadratowe.

Nieruchomość przeznaczona jest pod strefę zabudowy przemysłowej. Budynek jest murowany o konstrukcji stalowej. Budynek posiada komin dla pieców piekarniczych i centralnego ogrzewania. Wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną oraz szambo. Nieruchomość jest ogrodzona. Budynek od strony południowej posiada rampę załadunkową. Budynek jest suchy nie ma oznak zagrzybienia ani zawilgocenia.

Cena wywoławcza wynosi 1.100.000,00 zł (słownie jeden milion sto tysięcy złotych) – transakcja jest zwolniona z podatku VAT.

Minimalne postąpienie wynosi 10.000zł.(dziesięć tysięcy złotych).

Wadium wynosi 2% ceny wywoławczej i wynosi 22.000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości wskazanej powyżej na rachunek bankowy Spółdzielni nr konta: 47 8525 0002 0000 0010 8403 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak żeby środki pieniężne znalazły się na rachunku najpóźniej w dniu 14 grudnia 2021r., pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Nieruchomość będzie można oglądać w dniu 10.12.2021r. w godzinach 9-15.

Ze względu na obostrzenia z tytułu COVID 19 podczas przetargu mogą być obecne tylko osoby biorące czynny udział w przetargu.

Organizator przetargu nie przewiduje możliwości rozłożenia wylicytowanej ceny na raty.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu: 691-519-000.


Szczekociny, dnia 17.11.2021r.

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „ROKITNIANKA” w Szczekocinach

Regulamin przetargu

Wersja do druku

 

 


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „Rokitnianka” w Szczekocinach uprzejmie informuje,


że po dniu 31.12.2021r. zamierza dokonać sprzed
aży nieruchomości
położonej w Wadowicach przy ul. Batorego 22
(teren byłej Spółdzielni Mleczarskiej „WADMLEK”).

Szczegółowa oferta sprzedaży zabudowanej nieruchomości w Wadowicach zostanie podana do
wiadomości publicznej po dniu 01.01.2022r.


Więcej informacji o przedmiotowej nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu: 34 355 70 06

Wersja do druku (PDF)

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w myśl Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

Zdrowe i naturalne smaki dzieciństwa

80 lat doświadczenia OSM ROKITNIANKA sprawia że produkcja naszych towarów odbywa się na wysokim poziomie przy wykorzystaniu najlepszych technologii oraz receptur a także dzięki wysokiej jakości dostarczanego mleka od sprawdzonych dostawców.

więcej

2021-11-26