Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ROKITNIANKA to spółdzielnia z prawie 80-letnią tradycją.

Spółdzielnia swoje powstanie datuje na 1946 rok, jej początki zakorzenione są w miejscowości Rokitnio, skąd pochodzi nazwa.

Spółdzielnia kupuje rocznie około 45 milionów litrów mleka i produkuje ok. 6,5 tyś ton wyrobów gotowych. Spółdzielnia skupuje mleko od 1200 rolników, zatrudnia 180 osób i jest największym pracodawcą w Gminie Szczekociny. W okresie swojej prawie 80-letniej historii, otrzymała za swoje produkty wiele nagród i wyróżnień. Spółdzielnia ma wdrożony program HACCAP, posiada zezwolenia na export do krajów Unii Europejskiej i poza. W ciągu ostatnich kilku latach zainwestowała kilkanaście milionów złotych w unowocześnienie zakładu produkcyjnego. Dzięki naszemu doświadczeniu i produktom wysokiej jakości wpólpracujemy ze znaczącymi firmami branży spożywczej w całej Polsce, jak również za granicą.  

Dopiero po wojnie przeniesiono ją do Szczekocin, a  w 1959 roku rozpoczęto budowę nowoczesnego zakładu, która trwała 4 lata.

W kolejnych latach unowocześniono park maszynowy a 1976 roku wybudowano i uruchomiono proszkownie mleka typu „B” o mocy przerobowej 45 tyś litrów na dobę, w następnych latach uruchomiono kolejną proszkownie o wydajności 60 tyś.

W 1980r uruchomiliśmy własną oczyszczalnie ścieków, a ostatnich latach wybudowaliśmy nową  unowocześnioną oczyszczalnie. 

W 2010 roku nasza Spółdzielnia przejęła, utworzyła oddział oraz unowocześniła Mleczarnie w Wadowicach, poprzez co poszerzyła swój rynek odbiorców.

Nasze zaangażowanie w rozwój pracowników,  nowoczesnych technologii maszyn produkcyjnych jak i sprzętu laboratoryjnego gwarantuje utrzymanie wysokiej jakości i terminowości oferowanych produktów.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI: 
Zbigniew Kucharczyk- Prezes Zarządu 
Krystyna Pisarska - Członek Zarządu

 

2018-10-01