„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

PROW 2014-2020 w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Rokitnianka w Szczekocinach

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania poprzez zakup i instalowanie przenośnego detektora metalu oraz modernizacja posiadanego parku maszynowego

Realizacja zadań (operacji) prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego tj. Poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.

2019-12-21